“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen….Zij zijn degenen op wie de Zegeningen van hun Heer neerdalen, en (op wie) Zijn Genade (is neergedaald). En zij zijn degenen die recht geleid zijn.” ” (Soerat al-Baqarah, vers 155, 157)

Deze wereld staat op zijn kop. Wij zijn plotseling geconfronteerd met een wereldwijde pandemie. Dit is niet de eerste keer in de geschiedenis dat zich een grote ramp voltrekt en het zal ook vast niet de laatste zijn. In de Koran zegt Allah:

“…en Wij beproeven u met kwaad en goed…”
(Soerat al-Anbiyaa’, vers 35)

“Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen

(Soerat al Balad, vers 4)

Bij moeilijkheden kun je bijvoorbeeld denken aan moeheid, tegenslagen en beproevingen.

Ik denk dat het daarom nu ook zo belangrijk is om het verhaal van Profeet Ayoeb a.s. te lezen en te overdenken. Ayoeb weet als geen ander wat lijden is. Hij heeft ervaren hoe pijnlijk het is als alles wat vanzelfsprekend is, wordt afgenomen. En hij weet als geen ander de rampen waardig te dragen. Dit betekent niet dat hij, of zijn vrouw, geen pijn of gemis voelden. Maar wel dat je telkens opkijkt naar je Heer en je blijft wenden tot Hem. Niet als een verlichting maar juist vanuit een ruimhartig begrip en vertrouwen in Allah:

“Waarlijk, de ellende heeft mij gegrepen, maar U bent de meest Genadevolle onder de genadevollen.” (Soerat al-Anbiyaa, vers 83)

Wat een fantastisch en hartverwarmende zienswijze van deze getergde en verdrietige profeet (a.s.)! Hij blijft Allah zien als de meest Genadevolle.

Daar spreekt zoveel liefde uit voor zijn Schepper. Het nodig uit tot reflectie: hoe kan ik deze vorm van toewijding, vertrouwen en liefde naar mijn Schepper versterken? Juist nu alles om mij heen lijkt weg te vallen.

En dan moet de klapstuk nog komen….want Allah gaat Ayoeb (a.s.) belonen. Maar niet alleen hem! Ook ons. Hij laat ons zien dat Hij weet wat goed is voor ons en dat er wonderen op ons wachten waar we het bestaan nog niet van kennen. Hij gaf Ayoeb (a.i.) alles terug wat hem was ontnomen en nog veel meer en nog beter. Maar Hij gaf ons ook een belofte mee:

“Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op. En Wij gaven hem zijn familie en het daaraan gelijke aan hem (erbij), als een Barmhartigheid van Ons en als een overdenking voor allen die Ons aanbidden.” (Soerat al-Anbiyaa, vers 84).

Allah belooft dat ook voor ons (grootste) beloningen in het verschiet liggen als we Hem blijven aanbidden, de beproevingen doorstaan en geduld tonen.

Subhanallah, onze profeten dienen ons tot voorbeeld, want zij hebben van alle mensen het meest geleden.

Zodra wij als praktiserende moslims uitgedaagd en getest worden, richten wij ons tot Allahen de Profeetvoor begeleiding, bemoediging, hulp en troost. Ons geloof biedt uitkomsten, antwoorden en oplossingen op manieren die je zelf nog niet eens kunt bedenken.

Het Coronavirus maakt geen onderscheid en raakt ons allemaal. Direct of indirect en wereldwijd. Voor nu en waarschijnlijk nog een lange tijd erna. Het gaat letterlijk om leven en dood. Moge Allah ons maken van hen die Hem vragen om hulp. Ameen.

Iedereen wordt getest, niet alleen moslims! Allah zegt in de Koran:

“…Wij beproefden hen door voor- en tegenspoed, opdat zij zich mochten bekeren.” (al-A’raaf, vers  168)

Allah vertelt ons hoe wij dienen te reageren bij calamiteiten:

Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.” (Soerat al-Baqarah, vers 156)

En Hij doet ons een belofte:

“En degene die Taqwa (vrees voor Allah) heeft en zijn plicht aan Hem nakomt, Hij zal een weg voor hem maken om eruit te komen (uit elke moeilijkheid)”. “En degene die zijn vertrouwen plaatst in Allah, dan zal Hij voldoende voor hem zijn”. (Soerat at-Talaq, vers 2-3).

Besef dat Allah ons geen kwaad wil doen en Hij wil ook niet dat het kwaad ons overkomt. Soms denken we dat iets slecht is omdat we niet alle gevolgen kunnen overzien, maar er is altijd iets goed in een situatie te vinden. Het kan zijn dat je iets haat, maar Allah vertelt ons dat het in feite goed kan zijn voor je. En misschien hou je heel erg van iets en is het slecht voor je. Allah weet wat wij niet weten!

Vraag Hem om hulp, verricht smeekbeden, vertrouw op Hem en vraag Hem om het goede van deze situatie. En als het afgelopen is, dank Hem voor het goede en wees geduldig als de uitkomst niet is zoals je had gehoopt. Want Allah is de beste Planner!

Het is belangrijk om juist in deze tijden vertrouwen te hebben en te houden in Allah, te zorgen voor onszelf door ons in te spannen om in ons levensonderhoud te voorzien en te zorgen voor onze lichamelijke en spirituele gezondheid. Het is net als het verhaal van de vogels in de Koran; ze vliegen uit en keren aan het einde van de dag met volle buiken terug. Dus ze vliegen uit. Ze blijven niet op het nest zitten. Ze vertrouwen, maar doen er ook iets voor. Dus ‘bind je kameel vast én vertrouw op Allah’.

In deze tijden dien je te vertrouwen op Allah, maar je moet ook de richtlijnen opvolgen en zorgen dat je jezelf en anderen beschermt!
Als praktiserende moslims zijn we al gewend om een hogere mate van hygiëne te betrachten. Denk alleen aan de wudhu. Bovendien heeft de Profeet gezegd dat algemene reinheid onderdeel is van het geloof. Hij was ook gewend om bijvoorbeeld om zijn mond te bedekken als hij nieste. Dit is onderdeel van de etiquette van een moslim. En de Profeet gaf ook het advies om als ergens de pest was uitgebroken, de plek niet te verlaten (quarantaine).

Daarnaast hoort het tot de etiquette van de moslim om respectvol om te gaan met elkaar en geen ongepaste grappen te maken over de situatie waarin mensen zich momenteel bevinden. Want bedenk wat Allah zegt: “De mens is zwak geschapen!”

Ondanks alles wat je leest, kan je toch het gevoel bekruipen dat je niet lekker in je vel zit, dat jij je eenzaam voelt, angsten ervaart, verdriet of depressieve gedachten. Misschien heb je geen idee wat je met jezelf aan moet. We zijn allemaal kwetsbaar en menselijk. Sommigen van ons zullen onvoorstelbaar zware tijden doormaken, zeker als je in de zorg werkt. Dit soort emoties voelen is normaal.

Blijf verbonden. Gun jezelf en de ander het goede. Om je een hart onder de riem te steken vind je hierbij een aantal praktische tips. Inshaa Allah geeft het je steun.

 1. Zorg voor een (nieuwe) vaste routine. Ineens is ‘iedereen thuis’ en dat kan erg veel stress geven. Probeer daarom snel een nieuwe routine te bedenken waar je allemaal voordeel van hebt. Vraag andere zusters die een vergelijkbare situatie hebben hoe zij het aanpakken. Probeer in ieder geval ervoor te zorgen dat je een moment inbouwt om (samen) te bewegen. Dit kan ook in huis. Maak er ook een gewoonte van om je op werkdagen aan te kleden, maar gun jezelf en je gezin ook af en toe rust en maak tijd en ruimte om te ontspannen. Eet gezond.
 2. Probeer social media en kijken naar nieuws te beperken. Hoe meer je leest, hoe meer stress en angst de kop op kunnen steken. Kies ervoor om bijvoorbeeld maximaal twee keer per dag nieuws te lezen.
 3. Blijf in contact met familie en zusters. Fysieke afstand wil niet zeggen dat je sociale afstand moet houden. Juist nu is het belangrijk om de zusterbanden te onderhouden en extra aan te halen. Bel, app of mail elkaar.
 4. Zorg voor ontspanning en doe kleine oefeningen om te ontspannen. Haal diep adem en check hoe jij je voelt. Hoe je lichaam aanvoelt. Of je spanning ervaart en waar in je lichaam zich dit uit. Durf ook een moment voor jezelf te nemen. Wees mindful en probeer te leven in het moment. Glimlach, haal diep adem en ontspan terwijl je langzaam uitademt.
 5. Wees dankbaar! Dank Allah iedere dag voor alle zegeningen die je ontvangt. Er is veel om je zorgen over te maken, maar er is nog veel meer om dankbaar voor te zijn.
 6. Verricht je verplichte gebeden, verricht smeekbeden en maak iedere dag tijd voor de Koran. Luister naar lezingen of podcasts. Maak ruimhartig ruimte voor het praktiseren van je religie. Wees je er extra bewust dat je daden van aanbidding zoveel beloning schenken! Probeer deze uit te breiden.
 7. Schrijf alles van je af. Een goede methode voor zusters die graag dagboeken of bullet-journals bijhouden. Schrijf alles op waar je last van hebt. Je angsten, je zorgen, je verdriet. Vervolgens draag je het boek bij je. Dit is een goede oefening om je te realiseren dat je niet je angsten bent. Je laat ze als het ware gaan door het boekje eigenaar te maken. Als schrijven niet lukt, uit je emoties op gepaste wijze. Dat lucht op en geeft ruimte.
 8. Zorg voor voldoende zonlicht en frisse lucht. De natuur is altijd een bron van inspiratie en kracht. Mij valt het op dat ik de vogels nu veel beter kan horen omdat alles zo stil is geworden. Ook in een stad. Zet een raam open en prikkel je zintuigen. Laat de zon binnen. Dit helpt je om je minder depressief te voelen.
 9. Hou in de gaten hoe het met je welzijn is gesteld. Slaap, eet en beweeg je voldoende? En als dit niet zo is, welke stap kun je vandaag nog nemen om dit te verbeteren? Een gezond lichaam helpt om je beter te voelen en je weerstand hoog te houden Inshaa Allah.
 10. Als je wordt overvallen door een gevoel van angst of paniek, zet dan direct je vijf zintuigen in. Kijk naar vijf dingen, luister naar vijf geluiden. Of zet je geur en smaak in. Dit helpt je hersenen om te kalmeren.
 11. Laat verwachtingen los. Als je de druk bij jezelf wilt weghalen, laat dan direct alle verwachtingen los. Die zorgen vaak voor heel veel stress en teleurstelling. Probeer net als de wind mee te bewegen met de gebeurtenissen.
 12. Blijf optimistisch en denk positief. Het lijkt tegenstrijdig maar positief denken helpt. Juist in moeilijke tijden. Vraag je af wat je kunt doen of veranderen om een situatie iets aangenamer te maken. Onze Profeet was een optimistisch mens. Als het regende werd hij niet boos en mopperde hij niet. Hij liet de regen rustig op zijn haar neerkomen en met zijn handpalmen naar de hemel gericht zei hij: “O God, laat dit een gunstige regen zijn die nuttige voorzieningen doet ontspringen (uit de grond)!”
 13. Weet waar je wel en geen invloed op hebt. Het is goed om je alleen bezig te houden met wat jij kunt beïnvloeden. Dat geeft minder stress en frustratie. Een vuistregel is dat je eigenlijk alleen jezelf kunt beïnvloeden en voor jezelf keuzes kunt maken. Dus of er wel of geen ‘lockdown’ wordt ingesteld bepaalt de regering. Jij kunt kiezen om afstand te houden en niet onnodig naar buiten te gaan.
 14. Vraag om hulp. Doen! Misschien bevind jij je door deze omstandigheden in een thuissituatie die niet veilig is. Er is in jouw huis sprake van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Of je bent zo overwerkt door de zorg voor je gezin dat je in snel tempo opbrandt. Het kan ook zijn dat je extra moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen of niet in staat bent om iets eenvoudigs als boodschappen te doen. Of misschien zit je gewoon te springen om een gezellig gesprek. Realiseer je dat de ‘sociale afstand’ die we nu moeten aanhouden, niet betekent dat je niet mag vragen om hulp!

Tips zijn deels ontleend aan een artikel van de BACP.

En tot slot, als het toch allemaal even teveel dreigt te worden, laten we elkaar dan herinneren aan onderstaande belofte van Allahﷻ:
Allah is voldoende voor ons en Hij is al-Wakiel (Beste Beschermer).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *